Taisyklės

Nepriklausomai nuo to, ar yra prisiregistravę ar ne, visi nariai privalo susipažinti su grozisveza.lt taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis.

Kiekvienas asmuo, registruodamasis Svetainėje, privalo susipažinti su šiomis taisyklėmis, bei įsipareigoja jų laikytis.

Neatitinkantys taisyklių skelbimai, atsiliepimai ar komentarai bus šalinami iš svetainės, prieš tai įspėjus skelbimo/atsiliepimo/komentarų autorius.

Grozisveza.lt komanda specialiai netikrina įkeltų skelbimų ar komentatų, tačiau pasiliekame teisę tai daryti be atskiro perspėjimo :)

 

Grozisveza.lt svetainė (toliau – Svetainė) skirta tik grožio paslaugomis bei procedūromis besidomintiems asmenims. Registruoti vartotojai turi galimybę talpinti savo atliekamų paslaugų skelbimus į atitinkamas kategorijas, susirašinėti privačiomis žinutėmis. Vartotojai pripažįsta ir sutinka, kad jie patys yra atsakingi už visą skelbimuose pateikiamą informaciją, nuotraukas, siunčiamų žinučių turinį bei bet kokią kitą medžiagą, kurią perduoda naudodamasis Svetaine.

Vartotojai įsipareigoja nesinaudoti Svetaine neteisietiems veiksmams ar sandoriams vykdyti, sukčiavimui atlikti.

 

Skelbimuose draudžiama:

- naudoti nuorodas į kitus puslapius, socialinius tinklus.

- nurodyti savo kontaktinę informciją (telefoną, adresą, grožio salono, kuriame dirbate, pavadinimą. Su pasirinktais nariais galima bendrauti tik sistemos pagalba, siunčiant žinutę

 

Sutarimus dėl paslaugos atlikimo, Vartotojai sudaro savarankiškai ir nedalyvaujant ar netarpininkaujant grozisveza.lt, todėl Vartotojai patys yra atsakingi už sandorio sudarymą ir vykdymą bei bet kuriuos kitus su Sandorio sudarymu bei vykdymu susijusius įsipareigojimus.

 

Neregistruoti nariai gali tik skaityti skelbimus, norint susisiekti su pasirinktu specialistu – reikia atlikti registracijos procedūrą (toliau – Registracija). Registracija atliekama paspaudus atitinkamą nuorodą Svetainėje ir suvedant Registracijos formoje prašomus pateikti Registracijai reikalingus duomenis. Vartotojas įsipareigoja pateikti tik teisingus ir išsamius duomenis apie save, įskaitant, bet neapsiribojant, tikrą savo vardą, pavardę, gimimo datą bei gyvenamosios vietos adresą, elektroninį paštą. Registruotis Svetainėje galima tik vieną kartą, kurti daugiau nei vieną Registracijos anketą draudžiama, išskyrus kai Vartotojas panaikina savo ankstesnius Prisijungimo duomenis Svetainėje nurodytu būdu.

Vartotojas įsipareigoja užtikrinti Prisijungimo duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims. Vartotojas pats atsako už bet kokius trečiųjų asmenų atliktus veiksmus, jei jie buvo atlikti pasinaudojant Vartotojo Prisijungimo duomenimis.

Pateikdamas savo duomenis bei informaciją Registracijai atlikti, Vartotojas sutinka, kad Svetainė šiuos duomenis ar informaciją naudotų šios sutarties vykdymo tikslams, Svetainės teikiamoms Paslaugoms, tiesioginės rinkodaros bei statistikos tikslams. Taip pat Vartotojas sutinka, kad po Registracijos sukurtame jo profilyje dalis informacijos būtų prieinama ir kitiems Vartotojams ir kad Svetainė nėra atsakinga už šių duomenų panaudojimą.    

 

Reklamuoti galima tik savo atliekamas paslaugas ir tai gali daryti tik  Registruoti Vartotojai. Bet kokia kita reklama, taip pat komercinė prekyba svetainėje yra draudžiama.

Atsiliepimus gali rašyti tik Registruoti Vartotojai ir tik po paslaugos atlikimo. Atsiliepimai turi būti diplomatiški, be užgauliojimų ir kitos neobjektyvios informacijos.

Svetainėje draudžiama naudoti ar bet kokiu būdu perduoti įžeidžiantį, šmeižikišką, nešvankų, pornografinį, grasinantį, užgaulų, diskriminacinį ar bet kokiems teisės aktams prieštaraujantį Turinį.

 

Vartotojas turi teisę bet kada nutraukti su Svetaine sutartį ir nustoti naudotis Svetainės paslaugomis, panaikindamas savo Prisijungimo duomenis Svetainėje nurodytu būdu.

Šalys susitaria, kad jei Vartotojas nesilaiko bet kurios iš šios Sutarties nuostatų, Svetainė įgyja teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo, neribotam laikui ir nenurodydamas priežasties apriboti ar sustabdyti Vartotojo galimybes patekti į Svetainę ar naudotis jos paslaugomis. 

Šios taisyklės, esant būtinumui, bus nuolat tobulinamos bei pildomos J Taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Svetainėje. Jei lankytojas po taisyklių pakeitimų paskelbimo naudojasi Svetainės paslaugomis laikoma, kad jis sutinka su visais taisyklių pakeitimais.

 

Jei turite apsiūlymų svetainės administratoriui, ar iškilo kokių klausimų – kreipkitės el.paštu info@grozisveza.lt